logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13715. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3892

 

BackFit

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

 

Difusió d'una app basada en l’educació i l’exercici físic per a pacients amb dolor lumbar crònic

 

 

28/7/2020

 

21/10/2020

 

Dos anys

 

 

3990

 

Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, Conselleria de Salut i Consum, Servei de Salut de les Illes Balears i Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Realització conjunta d’activitats diverses:

a) Projectes i actuacions d’investigació científica, desenvolupament i innovació.
b) Creació o finançament de centres, instituts, consorcis o unitats d’investigació i infraestructures científiques.
c) Finançament de projectes cientificotècnics singulars.
d) Formació de personal científic i tècnic.

 

­–

 

8/9/2020

 

30/9/2020

 

Deu anys, prorrogable per un període de fins a set anys addicionals

 

3992

 

Consell de Mallorca

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

Subvenció nominativa de 12.000 euros a favor de la UIB per donar suport al desenvolupament de les actuacions del projecte de turisme cultural «Realitat museística i diàleg euroregional», que es detallen a la clàusula segona

 

12.000 euros

 

15/9/2020

 

5/10/2020

 

31/12/2021