logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

9998. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Empresa de Transformació Agrària, SA Víctor Cerdà (delegat de la Rectora per a la innovació) Desenvolupament del projecte R+D «Efectos del riego con agua regenerada en suelos, acuíferos y cultivos» 71.877 euros 24.05.2011 12.04.2011 Cinc anys, prorrogable
Universitats Autònoma de Madrid, de Barcelona, de Cantàbria, Complutense de Madrid, d’Extremadura, de les Illes Balears, Jaume I de Castelló, de Múrcia, d’Oviedo, del País Basc / Euskal Herriko Unibertsita-tea, de Sevilla, de València i de Vigo CEP Organització i desenvolupament dels ensenyaments conjunts del programa de Doctorat de Química Teòrica i Modelització Computacional, conduent a l’obtenció del títol oficial de doctor o doctora 24.05.2011 06.06.2011 Cinc anys, prorrogable automàticament cada curs acadèmic
Diverses entitats (model) CEP Realització del treball de fi de màster del Màster en Empreses i Institucions per a estudiants d’estudis oficials de postgrau (amb beca) Previsions del quart pacte 07.06.2011 Un any acadèmic, renovable automàticament pel mateix període
Diverses entitats (model) CEP Realització del treball de fi de màster del Màster en Empreses i Institucions per a estudiants d’estudis oficials de postgrau 07.06.2011 Un any acadèmic, renovable automàticament pel mateix període
Diverses entitats (model) CEP Realització del treball de fi de màster del Màster en Empreses i Institucions per a estudiants d’estudis oficials de postgrau 07.06.2011 Un any acadèmic, renovable automàticament pel mateix període

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas