logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

9997. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat de Nanquín de Ciència i Tecnologia (Nanquín, Xina) Catalina N. Juaneda (vicerectora d’Internacionalització i Cooperació) Programa d’intercanvi d’estudiants 05.07.2011 08.08.2011 Cinc anys
Universitat Federal de Rio Grande do Sul Catalina N. Juaneda (vicerectora d’Internacionalització i Cooperació) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 12.07.2011 29.09.2011 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas