logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

9996. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de maig de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2011, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat de Tecnologia (Viena) Catalina N. Juaneda (vicerectora d’Internacionalització i Cooperació) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 05.05.2011 19.05.2011 Mínim de quatre anys, renovable automàticament
Universitat de Puerto Rico a Carolina Catalina N. Juaneda (vicerectora d’Internacionalització i Cooperació) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 05.05.2011 17.05.2011 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas