logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

9995. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 25 de febrer de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Comunitat autònoma de les Illes Balears Jordi Lalucat (vicerector d’Investigació) Addenda al conveni amb ref. 2120 per dur a terme activitats de divulgació científica durant els anys 2010 i 2011 Previsions de la segona clàusula 19.01.2011 12.01.2011 n. e.

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas