logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

9994. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 3 de febrer de 2010.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2010, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Escola Balear d’Administració Pública Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea) Establir els criteris per dur a terme l’extinció de la impartició de la titulació de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, a la Facultat de Dret de la UIB, com a títol propi de grau 186.722 euros 15.12.2009 15.12.2009 30.06.2012

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas