logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9349. CORRECCIÓ d’errors de l’Acord normatiu 9283/2009, de 18 de desembre, pel qual s’aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB.

Advertits dels errors comesos a l’annex de l’Acord normatiu 9283/2009, de 18 de desembre, pel qual s’aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB, s’indiquen a l’annex les rectificacions oportunes.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.