logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9329. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2010 la qual es disposa que el professor Joan Melià Garí cessi com a coordinador acadèmic del Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, dispòs que el professor Joan Melià Garí cessi com a coordinador acadèmic del Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou coordinador acadèmic.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i Sra. Gerent de la Universitat.