logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9325. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2010 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 3 de febrer de 2010.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2010, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Institut d’Ensenyament Secundari Josep Miquel Guàrdia d’Alaior David Pons (delegat de la Rectora per a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera) L’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior cedirà a la UIB les instal·lacions per dur a terme les activitats acadèmiques de la Seu universitària durant l’any acadèmic 2009-2010 09.12.2009 17.12.2009 Un any acadèmic, prorrogable tàcitament pel mateix període
Institut d’Estudis Catalans Nicolau Dols (vicerector de Projecció Cultural) Coedició de la revista Educació i Història 6.600 euros 15.12.2009 04.01.2010 2010, prorrogable anualment
Laboratoris Sanifit, SL Jordi Lalucat (vicerector d’Investigació) Projecte de recerca «Desarrollo de la plataforma para la búsqueda bioinformática de IC» 2.000 euros 22.12.2009 22.12.2009 Sis mesos, renovable
Servei Meteorològic de Catalunya Jordi Lalucat (vicerector d’Investigació) Segona addenda al conveni ref. 1636 (signat el 12.06.2008) per a la creació d’un Centre Instrumental de Recerca en Micrometeorologia. La primera addenda (ref. 1814) es va signar el 18.12.2008 50.000 euros 22.12.2009 22.12.2009 Un any
Conselleria d’Educació i Cultura Jordi Lalucat (vicerector d’Investigació) Establir un programa conjunt d’actuació en relació amb la Xarxa Estatal de Bases de Dades d’Informació Educativa REDINED, del Ministeri d’Educació i Cultura i de les comunitats autònomes, d’acord amb el protocol d’adhesió signat el 23.04.1993 60.000 euros 22.12.2009 18.12.2009 Dotze mesos
Conselleria d’Educació i Cultura Martí X. March (vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària) Col·laboració en matèria de formació, investigació i innovació educativa (curs 2009-2010) 60.000 euros 22.12.2009 18.12.2009 Dotze mesos
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia Jordi Lalucat (vicerector d’Investigació) Cofinançar part de la convocatòria de 2009 del programa Ramón y Cajal amb recursos procedents del Fons Social Europeu (FSE) 150.288,06 12.01.2010 07.01.2010 2014

Palma, 16 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas