logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9323. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2010 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de novembre de 2009.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 17 de novembre de 2009, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat de Florida del Sud (EUA) C. Nativitat Juaneda (vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 27.10.2009 01.01.2010 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 16 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas