logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8885. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2009 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 13 de novembre de 2008.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 13 de novembre de 2008, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat Ricardo Palma C. Nativitat Juaneda (vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària) Cooperació acadèmica, científica i tecnològica 17.09.2008 03.10.2008 Cinc anys, prorrogable automàticament per períodes iguals

Palma, 12 de gener de 2009
La Rectora, Montserrat Casas