logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8886. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2009 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 13 de novembre de 2008.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 13 de novembre de 2008, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica (Fundació IBIT) Cels Garcia
(vicerector d’Estudiants i Campus)
Projecte d’un sistema d’interacció natural avançat «Sina II» per facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a les NTIC corresponent a l’addenda Ciutadania Digital 2007, dins el marc de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la CAIB per al desenvolupament del pla Avanza 75.000 euros 24.09.2008 11.11.2008 30.09.2009, prorrogable per un període màxim de sis mesos per tal d’aconseguir-ne les finalitats
Conselleria d’Educació i Cultura Martí X. March
(vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària)
Col·laboració en matèria de formació, investigació i innovació educativa 60.000 euros 30.09.2008 25.11.2008 31.10.2009, prorrogable amb addendes

Palma, 12 de gener de 2009
La Rectora, Montserrat Casas