logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13880. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de febrer de 2021 per la qual es fa pública la relació dels representants dels estudiants a la Comissió Acadèmica.

Per acord del Consell de Govern del dia d'avui i en virtut del que preveu l'article 140 dels Estatuts de la Universitat, es fa pública la relació dels representants dels estudiants a la Comissió Acadèmica:

  • Sr. Guillem Coll Garcia
  • Sr. Antoni Ramon Perelló
  • Sr. Antoni Cerdà Fullana
  • Sr. Josep Soler Vives
  • Sr. Mario Valera Pozo

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet