logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13875. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de març de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4006

 

Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Lleida i Universitat de Múrcia

 

 

CEP

 

Realització i organització del Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement en la modalitat virtual

 

 

­Previsions de la vuitena clàusula

 

1/12/2020

 

1/10/2020

 

Quatre anys acadèmics (des de l’any acadèmic 2020-21 fins al 2023-24), prorrogable per un nou període de fins a quatre anys acadèmics addicionals