logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13832. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3995

 

Universitat Federal d’Ouro Preto (Brasil)

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Intercanvi d’estudiants, PDI i PAS en activitats relacionades amb l’ensenyament, la investigació, l’extensió i d’altres activitats que s’acordin entre les parts

 

­–

 

15/9/2020

 

22/12/2020

 

Cinc anys