logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13833. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4016

 

Institut Joan Lluís Vives

 

 

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

 

Desenvolupament de la tercera edició del projecte «Via universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris»

 

 

­–

 

10/11/2020

 

21/1/2021

 

31/12/2022

 

 

4017

 

Servei de Salut de les Illes Balears

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

Establir les bases de col·laboració per compartir la gestió del centre de simulació ubicat a l’HUSE i desenvolupar un programa de simulació clínica, de manera que se’n garanteixi el funcionament i s’asseguri la coordinació necessària per acomplir els seus fins

 

701.502,46 euros

 

10/11/2020

 

19/1/2021

 

Quatre anys, prorrogable

 

4022

 

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

Rosa Isabel Rodríguez

(vicerectora d’Estudiants)

 

Establir el marc de col·laboració entre la CAIB i la UIB per dur a terme actuacions conjuntes per fomentar l’increment d’alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l’activitat universitària a la societat, i continuar desenvolupant el Programa d’orientació i transició a la Universitat (PortUIB)

 

 

17/11/2020

 

17/12/2020

 

Quatre anys, prorrogable fins a quatre anys addicionals