logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13804. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de desembre de 2020 per la qual es fan públics els responsables de les àrees funcionals del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).

L’Acord normatiu 10874/2013, de 18 de desembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 5771/2002, de 24 de juny, pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB), estableix que el CTI@UIB és format per quatre àrees funcionals.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, faig públics els responsables de les àrees funcionals del CTI@UIB que s’indiquen:

 

Àrea funcional

Sr. Josep Xavier Pons Pons

 Infraestructures

Sr. Josep Antoni Frau Coll

 Desenvolupament

Sr. Miquel Albert Clar Matheu

 Producció

Sra. M. Ascensión Tapia Moreno

Suport a la Gestió

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector de Títols i Tecnologia i Sra. Gerent de la Universitat.