logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13803. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4018

 

Fundació bancària “la Caixa”

 

 

Jordi Llabrés i Joana Maria Seguí (vicerectors d’Innovació i Relacions Institucionals i de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, respectivament)

 

Establir el marc de col·laboració per al desenvolupament d’activitats de caràcter cultural i social, segons l’annex del conveni. Continuació de la Càtedra d’Innovació Social “la Caixa”

 

­100.000 euros

 

03/11/2020

 

13/11/2020

 

Un any

 

 

4021

 

Servei de Salut de les Illes Balears

 

Antoni Aguiló (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable)

 

Establir les línies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Servei de Salut sobre l’accés a les dades de caràcter personal per part dels professionals sanitaris que desenvolupen la seva feina al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UIB

 

 

1/12/2020

 

18/12/2020

 

Un any, prorrogable per a un període de fins a quatre anys addicionals

 

4023

 

Ajuntament de Sa Pobla

 

Llorenç Huguet

(Rector)

 

Incorporació de l’Arxiu Històric de Sa Pobla a la plataforma d’arxius històrics de les Illes Balears, gestionada pel Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears (primera fase)

 

7.050 euros

 

1/12/2020

 

16/12/2020

 

Dos anys, prorrogable per a un període de fins a quatre anys addicionals

 

4024

 

Ajuntament de Campanet

 

Llorenç Huguet

(Rector)

 

Ordenació, catalogació i Digitalització de l’Arxiu Històric Municipal de l’Ajuntament de Campanet (segona fase)

 

30.723 euros

 

1/12/2020

 

14/12/2020

Dos anys, prorrogable per a un període de fins a quatre anys addicionals