logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13802. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2020, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4019

 

Fundación Sicomoro

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalització)

 

 

Establir les condicions de col·laboració entre la UIB i la Fundación Sicomoro, a través de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)

 

10/11/2020

 

17/12/2020

 

Quatre anys