logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13777. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de representants del grup C) (estudiants) elegits per al Claustre de la Universitat.

Mitjançant l’Acord executiu 13698/2020, de 10 de novembre, es varen convocar eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat (FOU extr. núm. 504, d’11 de novembre) per al dia 17 de desembre de 2020.

L’article 34.2 de la normativa electoral i el punt 13 de l’annex de l’Acord executiu 13698/2020, estableixen que si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

La Comissió Electoral de la Universitat, un cop revisades les candidatures presentades, es va assabentar que s’ha presentat un nombre de candidatures igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, per la qual cosa no serà necessari fer eleccions el dia 17 de desembre de 2020. Així mateix, es varen proclamar, provisionalment, els candidats presentats.

Un cop transcorregut el termini per presentar reclamacions a la proclamació provisional de candidatures sense que se n’hagi presentat cap, i atès que s’han cobert els llocs que s’havien de cobrir sense necessitat de fer cap elecció, en virtut de les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral, acord de fer pública la relació de representants del grup C) (estudiants) elegits per al Claustre de la Universitat, sense necessitat que tingui lloc la votació del proper 17 de desembre.

Administració d’Empreses (3)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Biologia (2)

Titulars (article 34.2 de la normativa electoral):
  1. Coll Garcia, Guillem
  2. Ramon Perelló, Antoni (IDEES)

Bioquímica (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Dret (3)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
  1. Cerdà Fullana, Antoni (IDEES)

Economia (2)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
  1. Soler Vives, Josep

Edificació (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Educació Infantil (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Educació Primària (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Educació Social (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Enginyeria Informàtica (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Enginyeria Telemàtica (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Estudis Anglesos (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Filosofia (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Física (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Fisioteràpia (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Geografia (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Història (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Història de l'Art (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Infermeria (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Llengua i Literatura Catalanes (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Llengua i Literatura Espanyoles (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Matemàtiques (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Medicina (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Pedagogia (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Psicologia (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Química (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Relacions Laborals (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Treball Social (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Turisme (3)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Universitat Oberta per a Majors (UOM) (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Eivissa i Formentera (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Menorca (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Màsters universitaris (3)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Títols propis de postgrau (màster, especialista i expert) (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Doctorat (3)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
  1. Valera Pozo, Mario

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet