logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13765. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3980

 

Associació Institut Joan Lluís Vives

 

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 

Establir la cessió gratuïta per part de l’IJLV dels drets de traducció del català al castellà i del català a l’anglès, distribució i comunicació pública de la guia de Psicologia dins la col·lecció Guies per a una Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere a la Universitat

 

 

14/7/2020

 

15/9/2020

 

n. e.