logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13763. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2020, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3973

 

Universitat de Sripatum (Tailàndia)

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalització)

 

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

 

30/6/2020

 

15/7/2020

 

Quatre anys, renovable automàtica-ment