logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13762. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 11 de maig de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 11 de maig de 2020, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3904

 

Associació Síndrome Williams d’Espanya

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Desenvolupar programes d’estudis conjunts i promoure i facilitar la comunicació, participació i cooperació de professionals, familiars i persones amb síndrome de Williams

 

25/2/2020

 

12/11/2020

 

Quatre anys, prorrogable automàtica-ment

 

3912

 

Universitat de San Martín de Porres (Perú)

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalització)

 

Desenvolupar programes d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació en el camp de la docència, formació d’estudiants i investigació

 

25/2/2020

 

31/7/2020

 

Quatre anys, prorrogable automàtica-ment