logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13761. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3871

 

Hospital Universitari Son Llàtzer i Fundació BIT

 

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Fomentar i afavorir el desenvolupament de la col·laboració entre les entitats pel que fa a la investigació en l’àmbit de la deshabituació tabàquica

 

 

21/1/2020

 

22/10/2020

 

Un any, prorrogable anualment fins a un màxim de quatre anys