logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13756. CORRECCIÓ d’error de la Resolució del Rectorat 13702/2020, de 9 de novembre, per la qual es fan públics els representants dels professors a la Junta de l’Escola Politècnica Superior.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 13702/2020, de 9 de novembre, per la qual es fan públics els representants dels professors a la Junta de l’Escola Politècnica Superior, concretament en la indicació dels representants del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, tot seguit s’indica la correcció oportuna.

On diu:

«Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (divuit representants)

»Titulars:

»1. Carrasco Martorell, Lorenza

»2. Jaume Capó, Antoni

»3. Proenza Arenas, Julián

»4. Ferrer Gomila, Josep Lluís

»5. Palmer Rodríguez, Pere A.

»6. Llabrés Segura, Mercè

»7. Mas Sansó, Ramon

»8. Oliver Codina, Gabriel

»9. Guerrero Tomé, Carlos

»10. Ortiz Rodríguez, Alberto

»11. Furió Caldentey, Ignasi

»12. González Cid, Yolanda

»13. Miró Julià, Margarita

»14. Riera Palou, Felip

»15. Álvarez Torres, Maria Jesús

»16. Mascaró Portells, Miquel

»17. Manresa Yee, Cristina Suemay

»18. Perales López, Francisco José

»Suplents:

»1. Cardona Juanals, Gabriel

»2. Aguiló Pons, Isabel Maria

»3. Buades Rubio, Josep M.

»4. Sbert Juan, Catalina

»5. Coll Vicens, Bartomeu

»6. Mir Torres, Arnau

»7. González Hidalgo, Manuel

»8. Prohens Sastre, Rafel Jaume

»9. Femenies Nadal, Guillem

»10. Mesquida Calafat, Antoni Lluís

»11. Carbonell Huguet, Marc

»12. Mas Pichaco, Antònia           

»13. Petro Balaguer, Ana Belén

»14. Lera Castro, Isaac      

»15. Delgado Domínguez, Adelaida

»16. Rocha Cárdenas, Jairo                       

»17. Teruel Aguilar, Antonio Esteban

»18. Buades Capó, Antoni

»19. Moyà Alcover, Gabriel»

Ha de dir (inclusió del setè representant titular i renumeració dels representants posteriors):

«Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (divuit representants)

»Titulars:

»1. Carrasco Martorell, Lorenza

»2. Jaume Capó, Antoni

»3. Proenza Arenas, Julián

»4. Ferrer Gomila, Josep Lluís

»5. Palmer Rodríguez, Pere A.

»6. Llabrés Segura, Mercè

»7. Alberich Martí, Ricardo

»8. Mas Sansó, Ramon

»9. Oliver Codina, Gabriel

»10. Guerrero Tomé, Carlos

»11. Ortiz Rodríguez, Alberto

»12. Furió Caldentey, Ignasi

»13. González Cid, Yolanda

»14. Miró Julià, Margarita

»15. Riera Palou, Felip

»16. Álvarez Torres, Maria Jesús

»17. Mascaró Portells, Miquel

»18. Manresa Yee, Cristina Suemay

»Suplents:

»1. Perales López, Francisco José

»2. Cardona Juanals, Gabriel

»3. Aguiló Pons, Isabel Maria

»4. Buades Rubio, Josep M.

»5. Sbert Juan, Catalina

»6. Coll Vicens, Bartomeu

»7. Mir Torres, Arnau

»8. González Hidalgo, Manuel

»9. Prohens Sastre, Rafel Jaume

»10. Femenies Nadal, Guillem

»11. Mesquida Calafat, Antoni Lluís

»12. Carbonell Huguet, Marc

»13. Mas Pichaco, Antònia

»14. Petro Balaguer, Ana Belén

»15. Lera Castro, Isaac       

»16. Delgado Domínguez, Adelaida

»17. Rocha Cárdenas, Jairo           

»18. Teruel Aguilar, Antonio Esteban

»19. Buades Capó, Antoni

»20. Moyà Alcover, Gabriel»

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet