logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13660. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de setembre de 2020 per la qual es disposa que el doctor Ignacio Alberto Catalán Alemany cessi com a vicedirector de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) amb efectes retroactius.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que el doctor Ignacio Alberto Catalán Alemany cessi com a vicedirector de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), amb efectes retroactius des del dia 10 d’agost de 2020.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Investigació i Internacionalització i Sra. Gerent de la Universitat.