logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13659. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3935

 

Fundació Carolina

 

 

CEP

 

Convocatòria de dues beques d’especialitza-ció professional a Espanya, de l’àrea de Ciències i Noves Tecnologies (beques de postgrau), per cursar el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química, any acadèmic 2020-21

 

 

­Previsions de la segona clàusula

 

9/6/2020

 

28/9/2020

 

30/9/2021

 

 

3936

 

Fundació Carolina

 

 

CEP

 

Convocatòria de dues beques d’especialitza-ció professional a Espanya, dins el Programa de formació (beques de postgrau), per cursar el Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos, any acadèmic 2020-21

 

 

­Previsions de la segona clàusula

 

9/6/2020

 

28/9/2020

 

31/7/2021

 

 

3979

 

AnySolution

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Realització d’una col·laboració en el marc del projecte STEVE

 

 

 

14/7/2020

 

31/7/2020

 

Un mes

 

 

3981

 

Ajuntament de Palma

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

Col·laboració en el desenvolupament d’un districte d’innovació al Sector Llevant de Palma

 

 

 

14/7/2020

 

16/7/2020

 

23/7/2024

 

 

3988

 

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat; Institut Balear de la Dona

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Realització de l’estudi propi de postgrau d’Especialista Universitari en Coeducació (exp. SAGP 3901/2020 SINCO)

 

 

Previsions de la clàusula dotzena

 

8/9/2020

 

2/9/2020

 

31/7/2021

 

 

3989

 

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

Juan Frau (vicerector de Docència)

 

 

Realització de les pràctiques dels graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària, de Pedagogia, de Psicologia, d’Educació Social, del Màster Universitari en Formació del Professorat i del Màster Universitari en Primera Infància

 

 

 

8/9/2020

 

17/8/2020

 

Quatre anys, prorrogable quatre anys addicionals per acord de les parts