logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13661. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de setembre de 2020 per la qual es nomena vicedirector de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) el doctor Antoni Alcover Tomàs amb efectes retroactius.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i a proposta de la Comissió Rectora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), nomèn vicedirector d’aquest institut el doctor Antoni Alcover Tomàs, científic titular dels OPI (organismes públics de recerca), amb efectes retroactius des del dia 11 d’agost de 2020.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Investigació i Internacionalització i Sra. Gerent de la Universitat.