logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13654. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 11 de maig de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 11 de maig de 2020, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3917

 

Reial Societat Matemàtica Espanyola

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 

Fomentar la realització d’accions conjuntes entre l’RSME i la UIB

 

 

10/3/2020

 

11/9/2020

 

Quatre anys, prorrogable pel mateix període