logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13653. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3880

 

Escola Universitària de la Salut i l’Esport (Universitat de Girona)

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internaciona-lització)

 

 

Regular les condicions de la cessió del dispositiu Biopac MP36, així com els usos dels materials i les dades que generin els investigadors de l’EUSES-UdG

 

 

­–

 

14/1/2020

 

27/1/2020

 

5/4/2020