logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13655. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3934

 

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

 

 

Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)

 

 

Establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries en la realització de pràctiques externes universitàries

 

 

­–

 

2/6/2020

 

2/9/2020

 

Quatre anys, prorrogable pel mateix període