logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13222. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 d'octubre de 2019 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3806

 

TEA Ediciones, SAU

 

 

Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)

 

 

Proporcionar els recursos que incideixen de forma directa en la millora de la pràctica psicològica en els diferents àmbits a través de la plataforma en línia UniversiTEA, portal de consulta gratuïta dels manuals editats per TEA

 

 

17/9/2019

 

30/9/2019

 

Un any, renovable automàtica-ment per un any més

 

3823

 

Ajuntament de Montuïri

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 

Incorporació de l’Arxiu Històric del municipi a la plataforma d’arxius històrics de les Illes Balears

 

29.300 euros, més imposts

 

23/7/2019

 

24/7/2019

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys

 

3827

 

Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

M. Antònia Fornés (vicerectora de Professorat)

 

 

Addenda al conveni de col·laboració (ref. 3471) signat el 24/7/17 per a la cessió, per part de la Facultat de Medicina de la UAB, de cossos humans per a finalitats de docència i investigació

 

 

30/7/2019

 

9/9/2019

 

31/08/2020