logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13082. CORRECCIÓ d'errors de la Resolució del Rectorat 13048/2019, de 26 de març, per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del 15 de febrer de 2019.

Advertits dels errors comesos a l’annex de la Resolució del Rectorat 13048/2019, de 26 de març, per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del 15 de febrer de 2019, tot seguit s’indica la rectificació oportuna:

On diu:

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

3741

Palo Alto Networks

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

Impartició de cursos de ciberseguretat

 

5/2/2019

11/13/2019

Un any

3744

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

EU en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

50.000 euros

 29/1/2019

4/13/2019

31/7/2019

Ha de dir (en cursiva el que s’ha modificat):

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

3741

Palo Alto Networks

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

Impartició de cursos de ciberseguretat

 

5/2/2019

11/3/2019

Un any

3744

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

EU en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

50.000 euros

29/1/2019

4/3/2019

31/7/2019

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet