logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13076. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d'abril de 2019 per la qual es nomena vicerector d'Investigació i Internacionalització el professor Enrique García Riaza.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.e) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb el que preveuen a l'article 40.3, nomèn vicerector d’Investigació i Internacionalització el professor Enrique García Riaza, amb efectes administratius i econòmics des del dia 1 de maig de 2019.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 

Palma, 16 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet