logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13064. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 d'abril de 2019 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 10 d’abril de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 10 d’abril de 2019, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

3766

Institut Mallorquí d’Afers Socials

 

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

Edició de la revista digital Alimara, col·lecció IMAS (Innovació i Metodologia en Afers Socials)

26/2/2019

7/2/2019

Quatre anys