logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13063. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 d'abril de 2019 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 15 de febrer de 2019, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 3734

Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, Fundació Vicente Juan Guasch i entitat Hermanas Reina Escandell, SL

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

Conveni instrumental entre la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, l’entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, la Fundació Vicente Juan Guasch, l’entitat Hermanas Reina Escadell, SL, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears relatiu al suport logístic i econòmic per finançar i dur a terme la realització a Eivissa del postgrau Màster en Gestió Turística (MTA), títol propi de la UIB (65 ECTS)

36.000 euros

22/1/2019

 11/2/2019

Fins a l’acabament de la present edició del màster

3737

Associació Recerques; diverses universitats

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

Adhesió al conveni signat el 28/6/2011 entre diverses universitats i l’Associació Recerques per a la coedició de la revista Recerques. Història, Economia, Cultura

1.200 euros

22/1/2019

11/2/2019

Un any