logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13062. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 d'abril de 2019 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2018, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 3695

 Jaume Grimalt Obrador

 Llorenç Huguet (Rector)

 

 Donació del fons i cessió de drets del fons documental de Jaume Grimalt a la UIB

 –

 13/11/2018

 3/4/2019

 n. e.