logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Consell de Govern

13059. ACORD NORMATIU del dia 10 d'abril de 2019 pel qual es nomena doctor honoris causa de la Universitat el senyor Oriol Bonnín Gubianas.

D’acord amb els articles 24.2.23, 24.3, 165 i 166 dels Estatuts de la Universitat i amb el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 151, de 16 d’octubre de 1998), el Consell de Govern, a la sessió d’avui, ha decidit de nomenar doctor honoris causa de la Universitat el senyor Oriol Bonnín Gubianas.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet