logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 476 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

13008. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 12970/2018, d'11 de gener, per la qual es fa pública la relació definitiva de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) elegits per al Claustre de la Universitat.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 12970/2018, d’11 de gener, per la qual es fa pública la relació definitiva de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) elegits per al Claustre de la Universitat, tot seguit s’indica la rectificació oportuna:

On diu:

«Departament de Dret Privat (5)

»Titulars

»1. Mateo Hernández, José Luis (6 vots)
»2. Martínez Cañellas, Anselm M. (5 vots)
»3. Conde Tejón, Antonio (4 vots)
»4. Ferrer Tapia, Belén (4 vots)
»5. Llodrà Grimalt, Francesca (4 vots) 

»Suplents

»1. Verdera Izquierdo, Beatriz (4 vots)
»2. Franch Fluxà, Joan (4 vots)
»3. Munar Bernat, Pedro A. (3 vots)
»4. Nadal Gómez, Irene (3 vots)
»5. Martínez Nadal, Apol·lònia (2 vots)
»6. Gil Membrado, Cristina (2 vots)»

Ha de dir (en cursiva el que s’ha modificat):

«Departament de Dret Privat (5)

»Titulars

»1. Mateo Hernández, José Luis (6 vots)
»2. Martínez Cañellas, Anselm M. (5 vots)
»3. Ferrer Tapia, Belén (4 vots)
»4. Llodrà Grimalt, Francesca (4 vots)
»5. Verdera Izquierdo, Beatriz (4 vots)

»Suplents

»1. Franch Fluxà, Joan (4 vots)
»2. Conde Tejón, Antonio (4 vots) 
»3. Munar Bernat, Pedro A. (3 vots)
»4. Nadal Gómez, Irene (3 vots)
»5. Martínez Nadal, Apol·lònia (2 vots)
»6. Gil Membrado, Cristina (2 vots)»

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet