logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

13006. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2019 per la qual es fan públics els representants dels claustrals del grup C) (estudiants) al Consell de Govern.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió ordinària per elegir els representants, entre altres processos electorals, dels claustrals del grup C) (estudiants) al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 25.1.e) dels Estatuts.

Els vocals representants dels claustrals del grup C) (estudiants) al Consell de Govern són:

Titulars

Estudis de grau

  1. Bibiloni Femenias, Gabriel (grau d’Història)
  2. Martínez Dopico, Pedro (grau de Matemàtiques)
  3. Vich Serra, Gabriel (grau de Llengua i Literatura Catalanes)
  4. Riera Bosch, Rosa (grau de Llengua i Literatura Espanyoles)
  5. Juanico Rodríguez, Pau (grau de Dret)

Estudis de postgrau

  1. Olias Florit, Esperança (màsters universitaris)

Estudis de doctorat

Suplents

Estudis de grau

  1. Fiol Mir, Joan (grau d’Estudis Anglesos)
  2. González Maya, Pablo (grau d’Enginyeria Informàtica)

Estudis de postgrau

Estudis de doctorat

El període de mandat dels vocals representants serà el que estableix l'article 25.2 dels Estatuts de la Universitat: «La durada del mandat dels representants claustrals dels grups A), B) i D) és de quatre anys, i la dels representants del grup C), de dos anys. El mandat dels representants dels degans i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca té una durada de dos anys.»

L'ordre dels diferents membres elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet