logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

13004. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2019 per la qual es fan públics els representants dels claustrals del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Consell de Govern.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió ordinària per elegir els representants, entre altres processos electorals, dels claustrals del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 25.1.e) dels Estatuts.

Els vocals representants dels claustrals del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Consell de Govern són:

Titulars

 1. Garcias Gomila, Francesca (Departament de Física)
 2. Forteza Forteza, M. Dolors (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
 3. Deyà Serra, Pere M. (Departament de Química)
 4. Roca Adrover, Miquel Jesús (Departament de Física)
 5. de Villalonga Smith, Príam Francesc (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)
 6. Touza Garma, M. del Carmen (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques)
 7. Crespí Cladera, Rafel (Departament d’Economia de l’Empresa)

Suplents

 1. Jaume Capó, Antoni (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
 2. Sansó Rosselló, Andreu (Departament d’Economia Aplicada)
 3. Castro Ocón, José Aurelio (Departament de Biologia)
 4. Ripoll Perelló, Maria Isabel (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)
 5. Moreno Mulet, Cristina (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
 6. Nadal Roberts, Marc (Departament de Psicologia)
 7. Mestre Miquel, Joana Maria (Departament de Filosofia i Treball Social)
 8. Gómez Garrido, María (Departament de Filosofia i Treball Social)
 9. Sansó Martínez, Noemí (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)

El període de mandat dels vocals representants serà el que estableix l'article 25.2 dels Estatuts de la Universitat: «La durada del mandat dels representants claustrals dels grups A), B) i D) és de quatre anys, i la dels representants del grup C), de dos anys. El mandat dels representants dels degans i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca té una durada de dos anys.»

L'ordre dels diferents membres elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet