logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

13003. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2019 per la qual es fan públics els representants dels claustrals del grup C) (estudiants) a la Mesa del Claustre.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió ordinària per elegir els representants, entre altres processos electorals, dels claustrals del grup C) (estudiants) a la Mesa del Claustre, d'acord amb el que preveu l'article 4 del Reglament del Claustre constituent.

Els vocals representants dels claustrals del grup C) (estudiants) a la Mesa del Claustre són (article 34.2 de la normativa electoral):

Titulars

  1. Gabriel Bibiloni Femenias (grau d’Història)
  2.  

Suplents

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet