logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12990. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de febrer de 2019 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2018, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3689

 

Institut Mallorquí d’Afers Socials

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Desenvolupar programes de col·laboració i d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació en els camps de la docència i formació dels estudiants i de professionals, divulgació i investigació

 

 

11/9/2018

 

24/1/2019

 

Màxim de quatre anys, renovable