logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12989. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de febrer de 2019 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de juny de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 18 de juny de 2018, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3633

 

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Acord de col·laboració entre EMAYA i la UIB mitjançant l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears

 

 

8/5/2018

 

20/12/2018

 

16/3/2021

 

 

3651

 

Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat de les Illes Balears (AMADIBA)

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

 

Desenvolupar programes de cooperació conjunts

 

29/5/2018

 

16/1/2019

 

 

Mínim de quatre anys, període que es renovarà automàticament