logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12991. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de febrer de 2019 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2018, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>. 

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3709

 

Universitat Federal de São Carlos

 

 

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internaciona-lització)

 

 

Desenvolupar programes d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació en el camp de la docència, formació d’estudiants i investigació

 

 

16/10/2018

 

9/1/2019

 

Mínim de quatre anys, renovable