logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12988. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de febrer de 2019 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2017, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3534

 

Endesa Red, SA

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica

 

 

39.000 euros anuals més l’IVA

 

24/10/2017

 

12/11/2018

 

Tres anys, prorrogables per tres anys més