logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12911. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2018 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2018, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

3697

 

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Col·laborar en la impartició, difusió i captació dels participants del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Manegement). Títol propi de la UIB (19 ECTS)

 

Previsions de la quarta clàusula

 

 

25/9/2018

 

8/10/2018

 

Per a l’edició del postgrau corresponent a l’any acadèmic 2018-19

 

3710

 

Ávoris Retail Division, SL

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Establir les condicions de col·laboració de B The Travel Brand en l’activitat de patrocini del programa SEPiM (Suport a l’Èxit Professional i Mobilitat) en la VII edició del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management)

 

 

 

 

16/10/2018

 

17/10/2018

 

Fins a la data d’acabament de les activitats de les quals és objecte