logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12910. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2018 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2018, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

3691

 

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Acord d’adhesió a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’Elsevier, Springer, Nature i Wiley per a l’any 2019

 

 

585.706,33 euros

 

11/9/2018

 

20/6/2018

 

31/12/2019