logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12909. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2018 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2018, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

3674

 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

 

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Pròrroga del conveni ref. 2981, signat el 10/10/2014, sobre la gestió d’ajuts a subprogrames de formació i mobilitat del Programa estatal de promoció del talent

 

 

 

10/7/2018

 

19/9/2018

 

11/10/2020