logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12867. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d’octubre de 2018 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2018, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

3654

 

Ajuntament de Sóller; Grup Serra

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 

Digitalització del setmanari Sóller i publicació a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

 

10.382,97 euros més els imposts corresponents

 

12/6/2018

 

14/9/2018

 

Dos anys, prorrogable per un període de dos anys addicionals

 

36371

 

Universitat de L’Aquila (Itàlia)

 

 

CEP

 

 

Concessió d’una doble titulació de màster

 

 

 

 

3/7/2018

 

28/8/2018

 

Quatre anys, renovable